Toneelvereniging "De Plankenisten"

 
 

Jubileum 50 jaar

Misschien heeft u het niet door, misschien vergaat u het net zo: tijd vliegt voorbij als je het naar je zin hebt! Dat betekende voor ons dat we, voor we goed en wel bekomen zijn van ons vorige lustrum, in januari 2020 alweer 50 jaar zullen bestaan!!!

Wij zijn van plan dit met elkaar uitgebreid te vieren, maar er zal in het komende jaar uiteraard op verschillende manieren aandacht aan geschonken worden.

Uiteraard hopen wij dat er nog vele jubilea zullen volgen, en dat wij deze met u mogen delen!