Toneelvereniging "De Plankenisten"

 
 

Bestuur en gegevens

 Binnen de vereniging zijn de taken ondergebracht bij verschillende leden. Hieronder een overzicht van het dagelijks bestuur van de vereniging:   

 

Het dagelijks bestuur van de Plankenisten

Voorzitter

Voorzitter

Naam: Ben Ketel

Telefoon: 06 – 20708244

Email: ben@ketelverhuizingen.nl

Secretaris

Secretaris

Naam: Annemarie Breedveld

Email: deplankenisten@hotmail.com

Penningmeester

Penningmeester

Naam: Duco Harte

Telefoon: 06 - 14 68 49 32

Email: ducoharte@gmail.com

Duco is tevens reserve-beheerder van de website.

Algemeen Bestuurslid

Algemeen Bestuurslid

Naam: Piet Commandeur

Productie & Regie

Productie & Regie

Naam: Marjolein van der Veldt

Email: famveldt@gmail.com

Beheer Website en Social Media

Beheer Website en Social Media

Naam: Marianne Smoorenburg

Telefoon: 06 23 34 29 95

Email: deplankenisten@hotmail.com

Email: mariannesmoorenburg@hotmail.com